Hạng Mục: Hình Sự

Tranh tụng luật hình sự

Tranh tụng luật hình sự

Ngày đăng: 10 - 02 - 2023 Lượt xem: 335

Các Luật sư TTP & PARTNERS tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa trong tất cả các giai đoạn của vụ án hình sự từ khi khởi tố điều tra vụ án, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm...