0983 456 383 t.tran@ttplawfirm.com

TTPLAWFIRM

10/02/2023 - 444 Lượt xem

LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

TTP & PARTNERS cung cấp dịch vụ Luật sư Gia đình với các nội dung công việc sau:

– Giải đáp thắc mắc về pháp luật, hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý;

– Tư vấn về vấn đề mua bán tài sản, ký kết hợp đồng có liên quan;.

– Tư vấn hoà giải, ly hôn: Tư vấn về tài sản chung, tài sản riêng trong hôn nhân; Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;

– Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;

– Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế;  Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế; Tư vấn về việc tiếp nhận di sản thừa kế; Tư vấn, soạn thảo lập di chúc;

– Tư vấn về khai sinh, khai tử…

– Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến gia đình như: Mua bán, xây dựng, hợp thức hóa, hoàn công công trình xây dựng.

– Lập thủ tục làm hồ sơ bảo lãnh, thế chấp, vay vốn ngân hàng, xuất nhập cảnh, du lịch, du học v.v…

– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi: Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

– Cử Luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

– Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý khẩn cấp.