0983 456 383 t.tran@ttplawfirm.com

TTPLAWFIRM

- 10/02/2023 - 396 Lượt xem

Tư vấn đầu tư nước ngoài

TTP & PARTNERS tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài thực hiện những thủ tục pháp lý đầu tiên đặt nền tảng cho hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Để quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi, chúng tôi tư vấn cho khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất để tiếp cận thị trường Việt Nam dựa trên nguồn lực sẵn có của nhà đầu tư.

Tư vấn đầu tư nước ngoài

TTP & PARTNERS tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài thực hiện những thủ tục pháp lý đầu tiên đặt nền tảng cho hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Để quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi, chúng tôi tư vấn cho khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất để tiếp cận thị trường Việt Nam dựa trên nguồn lực sẵn có của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ và tư vấn cho nhiều Công ty Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty tại Việt Nam.

Chúng tôi hỗ trợ những khách hàng nước ngoài trong việc thiết lập và mở rộng sự hiện diện của họ tại Việt Nam thông qua việc thành lập các doanh nghỉệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những doanh nghiệp này có thể có những hình thức pháp lý đa dạng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, ví dụ như góp vốn liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều công ty tư nhân Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác với những đối tác nước ngoài của họ trong việc quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi đã tham gia vào việc thành lập những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dược phẩm, xây dựng, thương mại điện tử, hóa chất, cơ sở hạ tầng, phân phối, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải và những lĩnh vực khác.

Bài viết liên quan

Không có bất động sản liên quan