Hạng Mục: Lao Động

Tranh tụng luật lao động

Tranh tụng luật lao động

Ngày đăng: 10 - 02 - 2023 Lượt xem: 415

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, trợ cấp khi chấm dứt...