0983 456 383 t.tran@ttplawfirm.com

TTPLAWFIRM

- 10/02/2023 - 447 Lượt xem

Tranh tụng luật dân sự

Luật sư chúng tôi tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho quý thân chủ trong suốt quá trình vụ án được diễn ra. Từ lúc nộp đơn khởi kiện, cho đến khi cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý đơn, lấy lời khai, hòa giải hoặc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, thi hành án. Khi tham gia các vụ việc dân sự trên Luật sư chúng tôi luôn nỗ lực tối đa trong quyền hạn và khả năng của mình để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho Quý thân chủ. Điển hình, có không ít vụ việc tranh chấp, ban đầu quý thân chủ tưởng chừng như vụ án không thể được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng với sự bảo vệ quyết liệt trên cơ sở đấu tranh vì công lý và pháp luật, vụ việc tranh chấp đã được thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền ;lợi hợp pháp cho quý thân chủ.

Luật sư chúng tôi tham gia tố tụng tại Tòa án trong các vụ án, vụ việc dân sự sau:

–         Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

–         Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

–         Tranh chấp về thừa kế tài sản;

–         Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

–         Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

–         Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật;

–         Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

–         Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam;

–         Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định;

–         Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định            tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự;

–         Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

–         Yêu cầu tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

–         Yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

–         Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

–         Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Luật sư chúng tôi tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho quý thân chủ trong suốt quá trình vụ án được diễn ra. Từ lúc nộp đơn khởi kiện, cho đến khi cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý đơn, lấy lời khai, hòa giải hoặc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, thi hành án. Khi tham gia các vụ việc dân sự trên Luật sư chúng tôi luôn nỗ lực tối đa trong quyền hạn và khả năng của mình để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho Quý thân chủ. Điển hình, có không ít vụ việc tranh chấp, ban đầu quý thân chủ tưởng chừng như vụ án không thể được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng với sự bảo vệ quyết liệt trên cơ sở đấu tranh vì công lý và pháp luật, vụ việc tranh chấp đã được thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền ;lợi hợp pháp cho quý thân chủ.

Bài viết liên quan