Tranh tụng luật lao động

Tranh tụng luật lao động

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao...

10/02/2023 Chi tiết
Tranh tụng luật hình sự

Tranh tụng luật hình sự

Các Luật sư TTP & PARTNERS tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa trong tất cả các giai đoạn của vụ án hình sự từ...

10/02/2023 Chi tiết
Tranh tụng luật dân sự

Tranh tụng luật dân sự

Luật sư chúng tôi tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho quý thân chủ trong suốt quá trình vụ án được diễn ra. Từ lúc nộp đơn...

10/02/2023 Chi tiết
Tranh tụng luật dân sự

Tranh tụng luật dân sự

Luật sư chúng tôi tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho quý thân chủ trong suốt quá trình vụ án được diễn ra. Từ lúc nộp đơn...

10/02/2023 Chi tiết
Tranh tụng luật hình sự

Tranh tụng luật hình sự

Các Luật sư TTP & PARTNERS tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa trong tất cả các giai đoạn của vụ án hình sự từ...

10/02/2023 Chi tiết
Tranh tụng luật lao động

Tranh tụng luật lao động

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao...

10/02/2023 Chi tiết